Polityka Prywatności

Pragniemy wyjaśnić, że przetwarzanie twoich danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania twoich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania cię o naszej ofercie i dopasowania jej do twoich potrzeb.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o nowej regulacji prawnej.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Kosmetyka Naturalna?

Kosmetyka Naturalna zbiera i przetwarza dane osobowe pozyskiwane za zgodą użytkowników stron internetowych prowadzonych przez „Kosmetyka Naturalna” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Kosmetyka Naturalna), w tym klientów sklepu internetowego, użytkowników serwisu newslettera i innych funkcjonalności strony http://sklep.suplemed.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dotyczą – użytkowników stron i klientów Kosmetyka Naturalna, którzy dokonali rejestracji na stronie sklepu internetowego.

Administratorem powyższych danych osobowych będzie Kosmetyka Naturalna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 35.

Cele przetwarzania danych osobowych.

Kosmetyka Naturalna gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach wymaganych prawem oraz innych celach określonych przez Kosmetyka Naturalna, między innymi aby:

  • optymalizować proces podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,

  • budować ofertę dopasowaną do potrzeb klientów,

  • informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie Kosmetyka Naturalna,

  • dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem administrator danych osobowych (Kosmetyka Naturalna) może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym do:

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2;

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

7) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych;
 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Kosmetyka Naturalna?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).

Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników stron internetowych i usług prowadzonych przez Kosmetyka Naturalna, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny Kosmetyka Naturalna jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się obok treści oświadczenia.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.